Informujemy o likwidacji funduszu NOVO FIO

Uprzejmie informujemy, że w związku z jednostronną decyzją ING Banku Śląskiego S.A. o nieprzedłużeniu wykonywania funkcji depozytariusza, w dniu 8 maja 2023 r. wystąpiła przesłanka rozwiązania funduszu określona w art. 246 par. 1 pkt.3a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i tym samym rozpoczęła się likwidacja następujących funduszy inwestycyjnych:

  *   Opera Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
  *   Opera Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
  *   Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
  *   Optimum Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
  *   Opera NGO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
  *   Opera Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
 
Z dniem otwarcia likwidacji OPERA TFI przestała być organem ww. funduszy, a ich likwidatorem (czyli także podmiotem uprawnionym do reprezentacji) został ING Bank Śląski S.A – dotychczasowy depozytariusz. Informacje oraz komunikaty dla uczestników związane z likwidacją znaleźć można  na stronie ING Bank Śląski S.A.: https://klienci-funduszu.pl/opera
 
Stanowisko oraz dalsze plany Opera TFI zostaną przygotowane w terminie późniejszym, po wyjaśnieniu wszystkich aspektów zaistniałej sytuacji.

 

Fundusze Inwestycyjne

Zadzwoń 22 355 46 82

Podaj swój nr tel. - oddzwonimy

Napisz do nas

Wypełnij formularz kontaktowy